O projekcie

LC Capital Partners to spółka działajaca w branży nieruchomościowej, specjalizującą się głównie w  w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie house flippingu. Ze względu na niski próg wejścia w inwestycje oraz wysokie marze możliwe do uzyskania, podejmowane aktualnie działania koncentrują się na terenie Katowic. Model biznesowy zakłada skupienie się przede wszystkim  na małych mieszkaniach, które przygotowywane są z myślą o młodych rodzinach bądź też inwestorach szukających mieszkań w celu ich dalszego najmu (tzw. gotowce inwestycyjne). Na uwagę zasługuje fakt, że w większości przypadków kapitał zaangażowany  w jeden projekt nie przekracza 200.000 PLN, co pozwala to na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

 

 

 

LC Capital Partners w liczbach

LC Capital Partners zamierza pozyskiwać kwartalnie kapitał w wysokości 1.500.000 PLN, pozwoli to już w pierwszym roku działalności na realizację 30 „flipów” . Przy uwzględnieniu minimum 30.000 PLN zysku z jednego zrealizowanego projektu, planowany zysk z całej inwestycji szacowany jest na około 900.000 PLN.

 

 

Konstrukcja Zabezpieczeń

Środki z tytułu udzielonych pożyczek wpływają na depozyt radcowski.

1) Zwolnienie środków z depozytu następują po zawarciu aktu notarialnego zakupu nieruchomości i skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego

2) Hipoteka zabezpiecza środki przeznaczone na zakup i remont nieruchomości

3) Zgodnie z treścią aktu notarialnego przy sprzedaży wyremontowanej nieruchomości środki wpływają na rachunek radcowski

4) Zwolnienie hipoteki następuje po zawarciu aktu notarialnego sprzedaży i zapłacie ceny

Mając na względzie bezpieczeństwo Inwestorów, pieniądze z tytułu udzielonych pożyczek znajdują się na depozycie radcowskim lub są zainwestowane w nieruchomość zabezpieczoną hipotecznie. Powyższa konstrukcja sprawia, że środki mogą być tylko i wyłącznie na cele inwestycyjne.

Proces Inwestycji

Realizacje

Inwestorze, znajdujesz się na Podstronie Pożyczkobiorcy. Podstrona ta jest zarządzana w pełni przez Pożyczkobiorcę i to on odpowiada za wszelkie informacje zamieszczone na tej stronie. Przed dopuszczeniem kampanii, każda informacja zamieszczona przez Pożyczkobiorcę jest szczegółowo analizowana przez platformę, w zakresie prawdziwości informacji zamieszczonych na stronie. Platforma nie dokonuje jednak analizy inwestycyjnej zamieszczanych kampanii, nie świadczy doradztwa inwestycyjnego ani nie przedstawia rekomendacji inwestycyjnych. Nie bierze odpowiedzialności za działalność Pożyczkobiorcy oraz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego lub zwrotu z inwestycji. Za wszystkie informacje dotyczące prowadzonej kampanii za pośrednictwem platformy pełną i wyłączną odpowiedzialność ponoszą Pożyczkobiorcy zamieszczający te informacje.